Storyboard & Drawing: Jun Zhou
Writing: Rui Zhou, Zhihua Chen
Art Director: Fenger Zhang
Client: Hunan Education Press Group CO.Ltd
Back to Top